Schadetaxatie door een onafhankelijk expert

Onverwacht heeft u schade aan uw boot. U neemt contact op met uw verzekeraar, en krijgt te horen dat deze een opgave van de kosten wil zien.

Het is van groot belang dat deze opgave wordt gemaakt door een onafhankelijk expert. Omdat een onafhankelijk expert geen enkel ander belang heeft dan uw belang.

Ook als de expert van uw verzekeraar al langs is geweest, is een onafhankelijk expert de juiste persoon om een                    contra-taxatie uit te voeren. U wilt immers weten of de expert van uw verzekeraar geen zaken heeft gemist, of wellicht een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Bij een meningsverschil over de oorzaak van de schade of de hoogte van de kosten, kunt u de onafhankelijk expert bovendien vragen zijn of haar mening te geven.

Het komt regelmatig voor dat Hendrik Jan Musch wordt gevraagd een schaderapport op te stellen als een ander partij aansprakelijk gesteld moet worden. Zijn expertise en onafhankelijkheid garanderen u een juiste schadetaxatie.

Vraag via het contactformulier een persoonlijke offerte aan.