Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche    Hiswa Gaskeur    Maritime Training Academy     United Dutch Yacht Surveyors    Yacht & Smalcraft Surveyors     Register Mediator     Register  Taxateur    Register Yachtsurveyers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk ben ik van mening dat alle pleziervaartuigen de benaming “Jacht” horen te krijgen, de benaming jacht is ontstaan toen er voor het eerst speelvaartuigen gebouwd werden die snel en wendbaar waren en afgeleid waren van de schepen waarmee in oorlogstijd “gejaagd” werd op de vijand. Zo heten bepaalde snelle en wendbare marine schepen nog steeds jagers zoals torpedo jagers en mijnen jagers.

Het is zelfs zo dat de Engelse en Amerikaanse benaming voor een pleziervaartuig “Yacht” van oorsprong komt van het Nederlandse “Jacht”  met trots op onze historie en grote kennis van deze scheepstypen gebruik ik dan ook zoveel mogelijk de benaming “Jacht” en noem ik mijzelf “Jachtexpert”

Dus is een keuring noem ik ook een jachtkeuring en heet iemand die veel verstand van  pleziervaartuigen heeft ook een jachtexpert. En geen bootexpert of scheepsexpert maar omdat de zoekmachines deze website goed moeten kunnen vinden is het van belang dat er woorden als bootkeuringen, bootkeuring scheepskeuringen, en scheepskeuring, bootkeuren, schipkeuren en zo meer zoals “boot aankoopkeuring” en    “boot aankoopkeur” of schipkeuring op deze site komen te staan.

CE Veiligheidskeurmerk

Koop geen pleziervaartuig zonder CE!!

Waar moet u nu op bedacht zijn bij aankoop van een pleziervaartuig?
In 1998 is de wet pleziervaartuigen van kracht geworden voor pleziervaartuigen tussen de 2.5 en 24 meter.

Alleen een schip dat volgens de Europese veiligheidsnormen is gebouwd voldoet aan de eisen van de wet pleziervaartuigen en mag worden gemerkt met een CE markering


Een pleziervaartuig dat aan de eisen van de wet pleziervaartuigen voldoet is te herkennen aan:

  • Een bouwersplaatje met de CE markering aangebracht op een duidelijk zichtbare plaats vanaf de stuurstand.;
  • De CIN code die aan stuurboord op de spiegel moet zijn aangebracht;
  • Bij het vaartuig moet een gebruikers handleiding en een verklaring van overeenstemming worden geleverd;

De CE-markering, de CIN-code en de gebruikers handleiding zijn wettelijk verplicht. Een verkoper mag u geen nieuw vaartuig, of een nieuw geïmporteerd vaartuig, aanbieden zonder deze zaken. Doet hij dit toch, dan is hij in overtreding. U als koper moet zich dan afvragen of het schip wel veilig is en u moet bedenken dat een vaartuig zonder CE later slecht te verkopen is.

Jachtexpert H.J.Musch kan u helpen met het gehele traject CE markering. Met name het post Construction traject. Dit is het traject dat moet worden doorlopen wanneer een pleziervaartuig van buiten Europa , binnen Europa op de markt wordt geplaatst.

Dus ook als u een gebruikt pleziervaartuig koopt buiten de EU dan dient u voor de CE-markering te zorgen wanneer u dit vaartuig op de markt brengt. Bedenk goed wat uw positie is betreffende aansprakelijkheid op het moment dat u een pleziervaartuig verkoopt zonder CE-markering!!!