Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche    Hiswa Gaskeur    Maritime Training Academy     United Dutch Yacht Surveyors    Yacht & Smalcraft Surveyors     Register Mediator        Register Yachtsurveyers 

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling voor mensen die een conflict hebben, en geholpen willen worden door een neutrale en onpartijdige conflictbemiddelaar. Deze 'mediator' kan vanuit een neutrale positie een nieuwe blik werpen op het probleem, zonder dat er meteen juridische stappen moeten worden ondernomen die lang duren en kostbaar zijn.

Hoe verloopt een mediation traject?

De mediator helpt bij het oplossen van een conflict. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Mediator overleg
De mediator is niet sturend in de zin dat hij oplossingen verzint of adviezen geeft, dat wordt door de partijen zelf gedaan. Zelfbedachte oplossingen werken doorgaans beter dan oplossingen die zijn verzonnen door een ander (zoals een advocaat of een rechter).

De oplossingen die tot stand zijn gekomen, worden aan het eind van het mediation traject door de mediator vastgelegd in een 'vaststellingsovereenkomst'.


Resultaten mediation.

Uit onderzoek blijkt dat mediation in veel gevallen de meest effectieve en snelste manier is om een conflict te beslechten. Steeds meer mensen kiezen daarom voor mediation als zij een conflict willen oplossen. Met mediation bespaar je immers geld, tijd en stress.


Maritieme Mediation.


De maritieme wereld kent haar eigen taal en mores.
De maritieme mediator staat midden in deze wereld en heeft zijn sporen daarin verdiend. De maritieme mediator kent de zogenaamde “do’s & dont's” van de sector.

Hij kent de trucs en weet wat er speelt. Daarmee halen partijen een krachtige en effectieve mediator binnenboord. Hendrik Jan Musch is zo'n maritieme mediator.


Visie van Hendrik Jan Musch

Hendrik Jan ziet in mediation mogelijkheden en kansen om:

  • weer met elkaar in gesprek te komen
  • samen naar doeltreffende oplossen te zoeken
  • ‘de taart te vergroten’ in plaats van te verdelen

 

Indien u op zoek bent naar een mediator of deskundige met expertise op het gebied van jacht, scheepsbouw en motorentechniek dan kunt u contact opnemen via info@jachtexpert.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk ben ik van mening dat alle pleziervaartuigen de benaming “Jacht” horen te krijgen, de benaming jacht is ontstaan toen er voor het eerst speelvaartuigen gebouwd werden die snel en wendbaar waren en afgeleid waren van de schepen waarmee in oorlogstijd “gejaagd” werd op de vijand. Zo heten bepaalde snelle en wendbare marine schepen nog steeds jagers zoals torpedo jagers en mijnen jagers.

Het is zelfs zo dat de Engelse en Amerikaanse benaming voor een pleziervaartuig “Yacht” van oorsprong komt van het Nederlandse “Jacht”  met trots op onze historie en grote kennis van deze scheepstypen gebruik ik dan ook zoveel mogelijk de benaming “Jacht” en noem ik mijzelf “Jachtexpert”

Dus is een keuring noem ik ook een jachtkeuring en heet iemand die veel verstand van  pleziervaartuigen heeft ook een jachtexpert. En geen bootexpert of scheepsexpert maar omdat de zoekmachines deze website goed moeten kunnen vinden is het van belang dat er woorden als bootkeuringen, bootkeuring scheepskeuringen, en scheepskeuring, bootkeuren, schipkeuren en zo meer zoals “boot aankoopkeuring” en    “boot aankoopkeur” of schipkeuring op deze site komen te staan.